top of page

Et komplett styringsverktøy til produksjon og servicebedrifter

Systemet er unikt ved at man har den funksjonaliteten man trenger for å styre og drive bedrift samlet - i ETT system. Utviklet over flere år i aktivt samarbeid med service- og produksjonsbedrifter.

100% Skybasert

Ekte skyløsning

Plattformen er bygget fra grunnen av på Microsoft Azure Cloud og får derfor automatisk del i den løpende utviklingen fra Microsoftmiljøet med hensyn til funksjoner og sikkerhet. 

Kjerne med 100% samspill

All funksjonalitet er logisk knyttet sammen med parameterstyrte tilpasninger. 

 

Ingen dobbeltarbeid der alle medarbeidere får samhandling til den daglige arbeidsflyten i bedriften

Generisk løsning

Programmet er laget slik at det enkelt skal kunne settes opp for brukertilpasset data- , dokument og arbeidsflyt.

Utviklet i produksjonsmiljø

Løsningen er utviklet gjennom mange år sammen med aktive kunder innen produksjon og service. 

Hvorfor du skal velge Zigma360

Få en komplett, gjennomprøvd skyløsning for produksjonsbedrifter

Med Zigma360 kan du organisere effektiv data- og arbeidsflyt i alle faser i verdiskapingen som:

  • Unik tilbuds- og ordrekalkulasjon som gir grunnlag for resten av data- og arbeidsflyten

  • Effektiv prosjekt- og produksjonsstyring med innebygget ressursplanlegger

  • Unik og komplett dokumentstyring alle nivåer i prosjektet

Få løpende økonomisk oversikt alle nivåer

Nøkkeltall for kalkulerte og planlagte kostnader for materialer, tjenester og timer vises på arbeidsordrer, linjer og prosjekt. Tilhørende nøkkeltall også  med tilhørende brukte timer, kostnadsførte materialer og uttak fra lager. 

De detaljerte analysetallene er løpende avstemt opp mot prosjektregnskap, prosjektanalyser og varer i arbeid.

Få god sikkerhet

Med Zigma360 blir alle data lagret på Microsoft Azure Cloud med fortløpende sikkerhetskopi. I tillegg lagrer vi daglig backup for alle kunder til egen server i Norge. Eventuelle virus på egen PC, vil ikke kunne påvirke sikkerheten på vår skyløsning.

Zigma360

Bedriftens styringsverktøy

for den daglige driften

Et komplett styringsverktøy til produksjon og servicebedrifter

Enterprise Management System

bottom of page